Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit

Video promovuese

Oferta akademike për vitin 2020/21
Komuniko online me stafin dhe parashtro pyetje!
Oferta akademike për vitin 2020/21
Komuniko online me stafin dhe parashtro pyetje!

Address

Rruga e Ilindenit pa nr.
1200 Tetovë

Contacts

international@unite.edu.mk
Phone: +389 44 356 500
Fax: +389 44 334 222