Fakulteti i Kulturës Fizike

Video promovuese

Oferta akademike për vitin 2021/22
Komuniko online me stafin dhe parashtro pyetje!
Kyçu në prezantim online

Takimi do të fillojë sipas terminit të caktuar nga shkolla Juaj

Kliko për të komunikuar
Oferta akademike për vitin 2021/22
Komuniko online me stafin dhe parashtro pyetje!
Kyçu në prezantim online

Takimi do të fillojë sipas terminit të caktuar nga shkolla Juaj

Address

Rruga e Ilindenit pa nr.
1200 Tetovë

Contacts

international@unite.edu.mk
Phone: +389 44 356 500
Fax: +389 44 334 222