Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Video promovuese

Oferta akademike për vitin 2021/22
Komuniko online me stafin dhe parashtro pyetje!
Kyçu në prezantim online

Takimi do të fillojë sipas terminit të caktuar nga shkolla Juaj

Oferta akademike për vitin 2021/22
Komuniko online me stafin dhe parashtro pyetje!
Kyçu në prezantim online

Takimi do të fillojë sipas terminit të caktuar nga shkolla Juaj

Address

Rruga e Ilindenit pa nr.
1200 Tetovë

Contacts

international@unite.edu.mk
Phone: +389 44 356 500
Fax: +389 44 334 222